Publisert av: raagraaum | 23 april, 2014

Reservert debatt

Leder av helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), sier ifølge siste.no:

Det er ikke en reservasjonsrett, det er ikke en omkamp om abortloven, det handler ikke om at kvinner ikke skal få resept på p-piller eller at leger skal kunne nekte gravide abort. Kvinner trenger heller ikke henvisning, de kan gå rett til sykehuset for abort, sier Kjos til avisen.

Dette er helt riktig, og i stor grad oversett av de som argumenterer mot ordningen Kristelig Folkeparti har påtvunget nuværende regjering.

Problemet som ingen ser ut til å snakke om er dette:

Hensikten med fastlegeordningen er ikke å gi legene kontroll over pasientene. Hensikten er å gi oss pasienter et stabilt, fortrolig og nært forhold til en lege som kjenner vår helsetilstand. Helse i ordets videste forstand.

Og det er her ordningen som foreslås svikter. Kvinner som trenger abort mister på små steder retten til en lege som gir pasienten nettopp dette.

Løsning 1: Å gå direkte til sykehuset. Hvis årsaken er at pasienten vet at legen er mot abort, vil pasienten sannsynligvis ikke ønske å opplyse legen om det. Men dermed brytes forutsetningen for et tillitsfullt forhold mellom pasient og lege.

Løsning 2: Å bli overført til en annen lege i kommunen lider av akkurat samme problem.

Det vil si, på steder der det er få leger å velge mellom.

Og det er et problem langt flere steder enn i grisgrendte strøk. Det er nemlig ikke slik at norske kommuner har lister av gode leger med ledige plasser for nye pasienter. Den som ikke har hatt behov for å skifte kan ta en kikk her:

http://www.legelisten.no/

Nettstedet viser ikke bare hvilke leger som har ledige plasser, men også pasienterfaringer med de forskjellige legene. For å si det enkelt: Det er åpenbart ikke tilfeldig at noen leger har ledige plasser, mens en må passe på for å få innpass hos de gode legene.

Hvis det virkelig er legenes samvittighet som er problemet, gir løsningen seg selv: Den som vil være fastlege må være villig til å gjøre alle de oppgavene en fastlege skal gjøre.

Det er jo ikke akkurat sånn at disse legene blir fratatt muligheten til å være lege.

Slik saken står er det nokså åpenbart at forslaget er Kristelig Folkepartis markeringsbehov sammen med enkelte legers behov ønske om å styre pasientenes moral.

Publisert av: raagraaum | 19 februar, 2014

Slutt?

Det har etter hvert blitt lite aktivitet her. Og nå har jeg (n) kanskje mista adgang til bloggen – fra og med neste utlogging.

Eller ikke, vi får se hva som skjer.

Publisert av: raagraaum | 20 oktober, 2013

Vi må våge å ta debatten, eller altså ikke?

Hvor er de, ytringsfrihetsfundamentalistene når NRK velger å sensurere Skavlan? Så langt vi har sett, er de i opprør over at noen kan mene at Frp er et rasistisk parti. Slike ytringer kommer altså ikke inn under ytringsfriheten?

Her er hele biten som ble kuttet i:

Özz Nûjen:

– Till exempel vill man massdeportera romer från Norge. Och det är både Höyre och Fremskrittspartiet. Om det inte är rasism, vad är då rasism?

Jens Stoltenberg:

– Jeg mener rasisme er når du diskriminerer mennesker på grunn av rase eller hudfarge. Det er forbudt i Sverige og forbudt i Norge. Det er jeg imot.

– Men jeg mener at det er desto viktigere å være tydelig i forhold til hvordan vi bruker ord og uttrykk som skaper fordommer som bygger opp avstand mellom mennesker. Der har vi som politiske ledere et ansvar, og der har jeg vært kritisk til mye av det Fremskrittspartiet har stått for og gjort, men jeg mener likevel det er et skarpt skille mellom det og rasisme. 

Skavlan påpeker at Fremskrittspartiet ikke er i studio og dermed ikke kan forsvare seg.

Özz Nûjen:

– Ja, det vet jag men det är också många som jag som inte heller är där och kan försvara sig när Fremskritts­partiet pratar.

 

 

Publisert av: raagraaum | 10 september, 2013

Fire stille uker.

Nå har n vært lat i det siste. Og bedre blir det ikke. n forlater landet og blir borte sånn en måneds tid.

Og uten n er vi stumme. Det er ikke noe å gjøre med det. Det bare er sånn.

Publisert av: raagraaum | 27 august, 2013

Fritt butikkvalg

La oss si at du skal kjøpe melk og brød og pålegg, men ikke noe særlig mer, for det gjør du i en utvalgt butikk på fredagen. Og så blir du møtt i døra med spørsmålet:

«Du vil bli kunde hos oss?»

«Nei, jeg skal bare ha no’ småtteri.»

«Beklager, men vi tar bare mot kunder vi kan tjene på. Hvis det er aktuelt, kom tilbake med kassalappene for de siste tre årene, slik at vi kan analysere om du er den typen kunde som passer for oss.»

«Nå er’n på jordet», tenker du. Slike butikker finnes ikke. Hvis vi ser bort fra at det kan finnes enkelte motebutikker og restauranter som nok «siler» sine kunder på mer eller mindre subtilt vis, nei, sånn oppfører ikke butikkene seg.

Men dette handler ikke om butikker. Vi skal snakke litt om det såkalte «frie skolevalget» og de såkalte «friskolene.» Vi skal ikke snakke om det å ta penger fra det offentlige skolesystemet, selv om det på en måte er hovedproblemet. Vi skal ikke en gang snakke om hvordan Høyre bedriver doubletalk om fortjeneste (de som vil investere i provatskoler skal ikke ha rett til å ta ut utbytte, men bare tjene penger på investeringene sine – en må være tett i pappen for ikke å skjønne at det kommer ut på ett).

Nei, vil skal snakke om hvordan privatskoler virkelig fungerer. For det er ikke riktig at de blir en del av et «marked» der «kundene» velger «det som er best for dem.»

Hvorfor er dette feil?

Ganske enkelt fordi skoler ikke er som kolonialforretninger. Riktignok er det sånn at når køen står en halv kilometer fra kjøpesentret så hender det vi velger en annen butikk når det er tilgjengelig. Men det endrer ikke vårt vanlige valg av butikker. Butikker er i praksis et «gode» med ubegrensa tilgang. Det er ingen som stopper deg fordi du ikke har vært god nok kunde.

Skoler, det vil si privatskoler og offentlige skoler som inngår i systemer med såkalt «fritt skolevalg» bruker kriterier for hvem de skal slippe inn. Og når det er fullt, så er det fullt.

Høyres og Frps insistering på karakterer i barneskolen må selvfølgelig forstås i dette perspektivet. De ønsker … nei la oss la være å si noe om hva de «ønsker» og heller snakke om hva som er konsekvensen av det de foreslår.

Konsekvensen er at det foregår en utskillelse etter skoleflinkhet og sosial klasse. Er det ønsket fra disse partiene? Det skal vi ikke si noe om, annet enn at hvis de ikke forstår det, så står det dårlig til med forståelsen av hvordan verden fungerer.

De såkalte «friskolene» og det såkalte «frie» skolevalget fører til at noen skoler blir ansett som særlig gode, og derfor havner de «beste» elevene der. Og når de «beste» elevene havner der, så framstår disse skolene enda bedre, og de andre skolene som dårligere.

Og de elevene som ikke fyller kriteriene har ikke noe fritt skolevalg. De har et ta til takke med det jeg får-skolevalg

I praksis vil vi etter noe tid få tilbake «borgerskolen» der de utvalgtes barn trenes opp i å være nettopp det – utvalgte.

Og så spørs det om det er det vi vil ha? Hvis ikke, gå ikke på bløffen om frihet her. Det er en tilbakevending til et privilegiesamfunn der frihet er noe noen er født med, og andre ikke har sjanse til å få.

Vi tillater oss det som ingen anstendige på venstresida sier:

Ja, Ernas våpendrager har rett: Med en Høyre-Frp-regjering ville ikke 22. juli vært noe mer enn en alminnelig dato i nyere norsk historie.

Terroristens angrep var et angrep på Arbeiderpartiet, ikke på et alleomfattende «oss.» Det er Jens Stoltenbergs redelighet og statsmannskunst som skapte tanken om «oss».

For hvis ikke, ville vi hatt et oppgjør med FrP. Med partiets mangeårige flørting med de brune høyrekreftene. Siv Jensen ville hatt all grunn til å gråte over at det var en eks-FrPer som sto for drapene. Hun ville bli tvunget til å ta standpunkt – enten for angrepet, eller mot store deler av eget partis fortid og samtid.

Vi så det de første dagene, før FrPs partipisk hadde lagt bånd på mer eller mindre løse kanoner. FrPere som med skadefryd og forståelse tok avstand for noe de så godt forsto at noen måtte gjøre.

Så ja, uten Arbeiderpartiet ville angrepet på Arbeiderpartiet ikke skjedd.

Publisert av: raagraaum | 3 august, 2013

Skremmende

Mens vi venter på at n skal ta seg tid til å svare seriøst på Bård Larsens utfordring, en liten kommentar til den pågående valgkampen, særlig Frp, men til dels også Høyre:

Hvis det er sånn at rødgrønne partier skremmer velgerne med å vise hva politikken til Frp og Høyre vil bety i praksis, så må det vel være fordi Sure Siv og Per Sandberg etc. veit at det er all grunn til å bli skremt av det de foreslår?

Publisert av: raagraaum | 8 mai, 2013

Dette her med ytringsfrihet, da.

Mette Hanekamhaug slår på stortromma:

Hanekamhaug mener imidlertid at løpeseddelen bidrar til å spre løgn om Frps politikk, og at det umulig kan være lov.

– Jeg vil be om en vurdering rundt lovligheten av å spre dette. Det må vel være i strid med norsk lov når det er av så grov karakter og udiskutabelt feilinformasjon, uttalte Hanekamhaug til Nettavisen tidligere onsdag

Det var dette med grunnloven, da, paragraf 100 i grunnloven, sånn omtrent.

Men den gjelder vel bare for Frp-ere?

Vi minnes en av partiets mindre sentrale størrelser som fastslo at 17. mai ikke hadde noe med ytringsfrihet å gjøre. Konrad kommenterer den noe forvirrede Aina Stenersen.

Publisert av: raagraaum | 6 mai, 2013

Civitas anti-revolusjonære våpendrager

Civitas anti-venstresidekonspiratoriker Bård Larsen kaller partiet Rødt «Rare sengekamerater» i Minerva 6. mai.

Med lukket kommentarfelt. Noe som er forståelig, for her står fordommene i kø.

Som ellers, Larsen har sine tanker om ei venstresida, der gammelt og nytt blandes sammen i en saus som passer hans ideologi. Arikkelen er et kort oppkok av gammelt gørr.

Vi skal nøye oss med å kommentere dette:

Det faktum at LO i Rødts partiprogram er nevnt som en del av det borgerskapet som skal avvæpnes i den revolusjonære prosess legger heller ingen demper på stemningen. Dette skal, igjen ifølge programmet, skje etter at de revolusjonære har overtatt kontrollen over de væpnede styrker

For ordens skyld, vår forfatter n var aldri medlem av Rødt, RV, AKP, SUF (verken med eller uten ML), og heller ikke SV.

Men han hadde mange venner på denne sida, og har diskutert fenomenet revolusjon med dem mange ganger. La oss like vel holde oss til dagens program. Hva mener de med «revolusjon»?

I programmet finner vi dette premisset:

Rødt vil arbeide for at maktovertakelsen skal skje fredelig, og med demokratiske midler.

Med demokratiske midler.

I tilfelle noen mener denne sidas tanker om hva demokrati er, la oss ta med denne presiseringen:

Et slikt radikalt brudd med dagens økonomiske og politiske system krever at flertallet av befolkningen ønsker en slik endring.

La oss nå ikke se bort fra at det er tankegods som kan synes forelda:

En sosialistisk revolusjon vil ikke kunne seire uten at borgerskapet avvæpnes og folket tar kontroll over militærmakten

For den som ikke husker to antisosialistiske «revolusjoner» – Hellas (1967) og Chile (1973) – denne forutsetningen var ikke så urimelig. Det er grunn til å anta at militære krefter i Norge også var organisert med tanke på statskupp hvis folket skulle velge et storting som ikke var » vestvennlig.»

De ville nok selv i dag forsvare det de var med på med at de forsvarte demokratiet. Men se hva Rødt skriver om dette:

Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Et eventuelt mindretall må sikres mot overgrep fra den sosialistiske staten, og sosialismens framtid er tjent med at interessemotsetninger diskuteres åpent og at ulike politiske syn organiserer seg.

La oss til slutt se litt på om det ikke er andre krefter som ønsker å innføre mist like store grunnleggende endringer i Norge?

Vi vil hevde at de libertarianistiske (det brukes litt forskjellige ord) kreftene i Venstre (særlig Unge Venstre) og de mer prinsipielle blant politikere i Fremskrittspartiet, samt deler av Høyre har ønsker om å endre det norske smafunnet langt mer radikalt og ødeleggende enn Rødt.

Publisert av: raagraaum | 24 april, 2013

Morgenens mareritt

Vi snakker om et mareritt i ordets mest bokstavelige forstand, i søvne, sånn utpå morrassida.N hadde sovet rimelig godt, i et antall timer som er helt greit for alderen, selv om han ikke er blant de som sover middag.

Så er det altså på den tida da vekkeradioen er slått på, men n fortsatt ikke er kommet til bevissthet. Han befinner seg først i en bil, en av våre tidligere biler, behagelige, men vedlikeholdskrevende som de ble med alderen  med alderen.

Bilen trengte åpenbart reparasjon. N befant seg deretter i en småbuss, på vei til stedet der reparasjonen skal foregå, sammen med et utvalg andre mennesker som måtte ha samme ærend. N satt på andre seterad til høyre, og bussen var på samme tid en småbuss og utstyrt som en stor turbuss, med spesiell plass for guide med mikrofon foran.

Også til høyre, men slik er drømmenes logikk, at han var nesten ansikt til ansikt med guiden, tett på.

Guiden forklarte prinsippene som skulle bli brukt for reparasjon, og n kjenner med stigende panikk at dette er farlig. For om disse prinsippene brukes til reparasjon, og småbussen tilhører samme firma, tør han virkelig ikke sitte på.

I panikk krever han å få gå av. Ikke ved neste stopp, men nå. Her. Et eller annet sted på Store Ringvei mellom Storo og Ullevål. Med et hånlig smil stopper sjåføren bussen, og slipper n av, på det mest umulige stedet å bli sluppet av.

Panikken tar n, han kjenner strupen tetne, det begynner å gå opp for ham at dette er et mareritt, ikke bare marerittet å bli satt av like i den sterkt trafikkerte gata, men et morgensøvnmareritt.

Og han våkner. Radioen, P2, programmet Ekko, et alibi for å nedlegge Verd å vite som vel ble for seriøst, har sluppet til antivaksinefanatikeren Andreas Bjørndal.

Vi har hørt programet før, og reagert på journalismens idioti når en fullstendig kunnskapsløs alternativfyr settes opp mot to seriøse, men ikke alt for dyktige medisinsk utdanna spesialister på området vaksine.

For i journalismens verden er det noe som heter balanse, synspunkter, meninger – men ikke fakta, kunnskap.

Så grunnen for panikken i morgensøvnen var reell den. Antivaksinemafiaen er farlig den, og den norske ypperstepresten for sekta ville jeg ikke slippe til å reparere bilen min. Hvis han hadde samme forhold til bilreparasjon som til vaksine.

Jeg mener, hvorfor justere bremsene? Det kunne jo komme en situasjon der det var bedre at bremsene ikke virker, ikke sant??

Older Posts »

Kategorier