Publisert av: raagraaum | 2 mars, 2009

Prosessen som forsvant

I støyen de siste ukene ser det ut til at noe grunnleggende er forsvunnet: Vårt samfunns evne til å diskutere, sivilisert, veie for og mot. Det har nok vært sånn ganske lenge. Sånn sett, jeg skreiv jo noe om det i en post om pressen- og lesernes ulveflokkatferd for noen dager siden.

OK, jeg er en gammel mann. Mer eller mindre gammel, i alle fall. Men jeg forsøker å ikke idealisere de gode gamle dager. Jeg har ikke glømt et samfunn der folk var i hendene på kjøpmenn som samarbeidet om å holde prisene oppe, et politi som var hevet over loven, storbønder som oppførte seg som engelske lorder.

For noen år siden satt jeg i en bil i Sverige og hørte en skattedebatt. Det kommer kanskje som en overraskelse for noen, men Sverige har også eiendomsskatt, så langt jeg kan forstå atskillig hardere enn vår. Det jeg etter hvert bet meg fast i, var hatet hos mange av innringerne. Det slo meg at kanskje var det ikke så vanskelig å få tatt livet av Palme.

(Ok, en liten digresjon. Min versjon av drapet på Palme. Det sitter en gjeng av advokater, store og små kriminelle inne på en restaurant. Kanskje en eller to korrupt politimann. Man ser Palme komme gående forbi ute på gata. Samtalen blir fort opphetet. Den kan for den saks skyld ha vært det hele kvelden: De fordømte sossarna!

Så sier en: Skyt ham!

Og en pistol trekkes fram under bordet, flyttes over til alkoholikeren som løper etter Palme, skyter ham, mens mennene rundt bordet mer eller mindre forskrekket over at det skjer.

De er forskrekket, forstår at de vil bli implisert såframt de ikke greier å bli kvitt våpenet, få Petterson vekk.)

Altså, hatet, det som bryter ned våre samfunn, kunne i et kort øyeblikk føre til Palmes død.

I det svenske samfunnet ligger det historiske grunner – de grenseløst store forskjellene mellom folk. Et aristokrati knyttet til forretningsdrift og storgårder ut over noe vi i Norge har sett, holdt folk i nær slaveri til under 100 år siden. Den svenske arbeiderbevegelsen har gjennomført et demokratifiseringsarbeid av helt andre dimensjoner enn hos oss i Norge. Det har ført at mange som følte seg arbeideren overlegen har mistet sin status, og der har vi i alle fall en årsak til hatet.

I Norge vokste arbeiderbevegelsen sammen med samfunnet, det nye Norge på vei inn i frihet og økonomisk vekst. Dugnaden som har vært selve limet i de norske bygdene fra før vi har historie ble ført over til arbeiderbevegelsens forskjellige organisasjoner.

Samtidig hadde vi venstrebevegelsen, også den framtidsrettet, optimistisk. Å bli lærer var veien ut av de trange bygdenes fattigdom ble en mulighet for mange begavede unge. Også der dugnaden som hovedgrunnlag for vekst og framgang.

I det som kalles «de harde tredveåra» hardnet det til. Mange var motstandere av den demokratiske styrforma. Forskjellige fascistiske retninger endte til slutt sammen i Nasjonal Samling og landsforræderi.

Samtidig vokste det etter hvert en folkelig motstand mot okkupasjonen, også i dugnadsform. Og etter krigen, den nordligste delen av landet var brent ned, og mange byer også i sør var alvorlig ødelagt – mer dugnad.

Dugnaden er folkelig i ordets beste forstand. Dugnaden forutsetter en sosial tone som er positiv, velvillig, samarbeidende.

Så til saken. Minst to statsråder hadde trudd at det kunne være mulig å få en folkelig, nyansert, demokratisk, åpen debatt. Det er i dette lyset jeg vil forstå Signe Navarsete og Knut Storbergets måte å håndtere de to såkalte skandalesakene:

Beskyttelse mot enkelte krenkinger av religiøse følelser og muligheten for å være politi og dekke håret. Slik jeg forstår det, var planen å legge fram forslag, ta tid, la folk komme med argumenter, være åpen og inkluderende.

Men det ville ikke … tja hvem?

For å forstå det må vi skjønne at det å gjennomføre en slik debatt krever gjensidig respekt. At en ikke i utgangspunktet mistenker andre om de dårligste hensikter. En dugnad i meninger og løsninger.

Slik ble det ikke. Forstander Anne Sender i Det Mosaiske Samfunn sa det klarest: Det utartet fordi grupper på begge sider brukte disse debattene til andre formål.

Pressen som skal selge og være underholdende.

Islamistene som så sitt snitt.

Og Fremskrittspartiet med hele det ganske så lille rasistiske halehenget.

Tilbake står vi som et fattigere samfunn. Et hardere samfunn. Et samfunn med mindre frihet for oss alle.

Reklamer

Responses

 1. Det var da voldsomt til forsøk på å ta vekk fokuset fra ynkryggen vi har til statsminister, Herr Jens Stoltenberg.

  Om noe har gått galt i prosessene angående innskjerpet blasfemi lov og det å tillate bruk av Hijab i politiet, så er det Stoltenberg og den Rødgrønne regjeringen som må ta på seg skylden. Det er jo tross alt de som har opptrådt klønete og famlende. Hadde det vært ryddige prosesser så ville dette vært en IKKE-SAK!

  Jeg aner ikke hvor gammel du er, men jeg vet at en del eldre mennesker stemmer Arbeiderpartiet, fordi Ap i sin tid faktisk var til for arbeiderklassen og de svakeste i samfunnet. Slik er det ikke lenger, og jeg synes det er trist at du ikke har fått med deg det.

  Gro Harlem Brundtland innførte liberalismen og er skyld i at mange har blitt fattige. Stoltenberg viderefører denne mislykkede politikken. Arbeiderpartiet driter i de fattige, nå for tiden handler det kun om å gi toppstillinger og verv til sine venner (les: beste borgelige omgangskrets).

  Hilsen
  Snillfant
  Anti-Kapitalist

 2. Hyggelig med reaksjon fra en på den siden av meg rent politisk! Jeg kjente før i tida svært mange av dem.

  Mitt poeng er at disse to sakene er blåst opp over alle rimelige dimensjoner. De er avissaker, drevet fram av en opposisjon som ikke finner på noe bedre å gjøre.

  Mitt engasjement går faktisk ikke på å forsvare regjeringa (som er den beste vi kunne få med det valgresultatet vi fikk ved siste valg).

  Det jeg er mest opptatt av er disse fillesakene som det blir laga så mye støy omkring. Har du sett denne?

  https://raagraaum.wordpress.com/2009/02/22/journaliststyrt-folkemening/

  Jeg mener også at du tar feil i at Arbeiderpartiet er skyld i at mange blir fattige. Det kommer litt an på hva du mener med fattig. I det store bildet, finnes det ikke fattige i Norge. For de aller fleste mennesker i verden ville en norsk minstepensjon eller sosialsats være en veldig god inntekt.

  Men den relative fattigdommen er jeg enig i er ille. Den kan bare bøtes på hvis vi er villige til å forstå at det fellesskapet får inn er hva vi har å bruke til felles formål. Som for eksempel å gjøre livet lettere for de som har minst.

  Problemet er at ikke noe parti kommer opp i såpass som 10% hvis de går inn for reell skattehevning for «gjennomsnittsmennesket» rent inntektsmessig.

 3. Du skriver:

  «Mitt engasjement går faktisk ikke på å forsvare regjeringa (som er den beste vi kunne få med det valgresultatet vi fikk ved siste valg).»

  Jeg har faktisk vært med på å stemme frem denne regjeringen selv. Jeg gikk rundt og innbilte meg at Kristin Halvorsen var Norges redningsdame og at hun skulle utslette fattigdom og sørge for at det ikke ble så stort avvik mellom de fattigste og de rikeste i Norge. Men jommen sa jeg smør. Denne fattigdommen lot seg visstnok ikke utrydde med et pennestrøk, ikke 10 heller.

  Derfor er jeg og mange andre svært skuffet over Kristin Halvorsen, Stoltenberg og resten av den rødgrønne regjeringen.

  «Jeg mener også at du tar feil i at Arbeiderpartiet er skyld i at mange blir fattige. Det kommer litt an på hva du mener med fattig. I det store bildet, finnes det ikke fattige i Norge. For de aller fleste mennesker i verden ville en norsk minstepensjon eller sosialsats være en veldig god inntekt.»

  Aner ikke hvor mye minstepensjon er, men det er vel under 150.000 kroner, og det strekker ikke til i dagens Norge med dette prisnivået. En annen ting er jo at om pensjonistene bosetter seg i Tsjekkia, Spania eller Pakistan, så er nok 100.000-150.000 kroner mere enn nok til å oppretteholde livet. Har jo hørt om minoriteter som har kommet hit for å få uførepensjon og som har flyttet hjem igjen, bygget palass og anskaffet seg tjenere.

  Så ja, norsk pensjon er mer enn bra nok om man bor i et lavkost land. Men Norge er et høykost land, vi har omtrent de stiveste prisene i hele verden.

 4. Men da bør du jo stemme SV ved neste valg – slik at det blir ført mer SV-politikk! Styrkeforholdet mellom de tre partiene bestemmer.

  Jeg er enig i at minstepensjon er lite å leve av i Norge, men det er mulig å overleve på den, i alle fall hvis en flytter til de delene av landet der det er billig å bo.

  Folk fra andre kulturer kan også greie seg ganske bra på minstepensjon i Norge, de har andre vaner og krav til å begynne med.

  Et like stort problem er alle de som har jobba et langt liv og betalt sin pensjon – for å ende på en pensjon som er mindre eller lik minstepensjon.

  Når det gjelder de uførepensjonerte som skaffer seg palass – jeg skal ikke si at noen av disse er uærlige. Men de tilfellene jeg kjenner er historien bak litt annerledes.

  Mange innvandrere (og fremmedarbeidere) arbeider under dårlige forhold, med mindre sikkerhet enn nordmenn. De jeg kjenner til har virkelige yrkesskader som skyldes uansvarlige arbeidsgivere. Og da synes ikke jeg at det er så urettferdig at de får norsk uførepensjon?

  De som har «slott» hjemme, har nok jobba mye mer, gjerne en eller to jobber, helger osv.

  Og noen har vært kriminelle – på samme måte som en del av nordmennene som har flytta til for eksempel Thailand, Brasil …

 5. Syns det er rart at regjeringen ikke gjør større appel til fattige, syke og innvandrere – vi utgjør jo en stor velger masse og den derre middelklasse appellen bare bidrar til inntrykket av at stortinget og regjeringen i stor grad er skjermede småborgere med lite innsyn i hvor usosialt (bokstavelig) samfunnet har blitt. AP med sin «tredje vei» på 90-tallet var jo en flause og de burde kanskje innrømme dette og bli blodrøde; og ivre for overdådige irreversible sosiale prosjekt.

 6. Nå har denne regjeringa gjennomført et irreversibelt prosjekt som det har vært snakka og vedtatt og snakka og vedtatt om i årevis – barnehage for alle. Det er særlig barna til fattige, syke og innvandrere som nyter godt av den læring som gis i barnehagen.

  Et som kan komme er heldagsskole fra første klasse. Norge er vel et av de få landene i Europa som ikke har dette.

  Om de tør gå for varmt måltid på skolen er jeg mer i tvil om. Men det ville også være en reform som barn av de fattige, syke og innvandrere ville tjene på. Jeg garanterer (og her er n fagperson) at varm lunsj på skolen vil gi læringsresultater. Ikke for de som kommer med hjem som har overflod, men de som har lite av forskjellige grunner.

  Innen helse antar jeg at det blir vanskeligere, for helse er i ferd med å bli så dyrt at knapt noe samfunn kan greie det på en rettferdig måte.

  Norge og Storbritannia er to av de landa som har mest rettferdige helsevesen. Det vil si at det er lite å hente på å kjøpe seg framover i køen.

  Prisen er at vi også har de lengste sykehuskøene, og det er vanskelig for de fleste mennesker å forstå at disse tingene henger sammen.

  En viktig ting som Bjarne Håkon Hansen arbeider med, er å få bort problemene som skyldes at vår helse delvis er et statlig, delvis fylkes, og kommunalt anliggende. Alle som har arbeidet innen disse områdene kjenner til hvordan blårussen i økonomiadministrasjonen jobber for å få noen andre til å ta utgiftene.

  I Trondheim har man arbeidet positivt med å få samarbeid mellom sykehus og kommunale tjenester. Det tjener begge parter på – og pasienter slipper å bli kasteballer.

  Dette er faktisk en stor reform, som jeg er redd få andre enn politikere vil se verdien av. For folk flest vil det bare bety at det blir litt mindre å klage over.

  Vel, i alle fall. Hvis du vil ha en mer rød regjering, så er det bare å stemme SV neste gang, da.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: