Publisert av: raagraaum | 5 juli, 2009

Skal vi ha eliter i Norge?

Vi merker oss, i TV2 nyhetene – FrP er mot kultureliten – Siv Jensen sier:

– Han har ett poeng, nemlig at Frp er antielitistisk.

La oss da spørre: Hvilken elite?

Fotballelite? Skielite? Skiskytterelite?
Matematikkelite?
Medisinelite?

Lista kunne vært lang, men vi stopper med den siste: Ønsker FrP at norsk medisin skal være middelmådig? Folkelig?

Nei, vi skal ikke være så nedlatende at vi antar de mener det. Selvfølgelig vil de at Norge skal ha de beste leger og teknologer som finnes; helst bedre enn vår bittelille nasjon kan bidra med.

Men altså ikke kulturelite.

For kultur, det er jo det samme som underholdning, ikke sant? Når vi hører på Arne Nordheims fiolinkonsert, da er det egentlig det samme som når Eli Hagen hører på Bjøro Haaland, ikke sant? Musikk begge greiene, bare forskjellig smak. Og vår smak er snobbete, så dermed mindreverdig.

Sorry, FrPere, men sånn er det ikke. Også når det gjelder kultur er det kvalitet og folkelighet. Uten en elite dør norsk kultur, på samme måte som norsk medisin og matematikk forsvinner uten eliter som hele tida er der framme hvor folk flest ikke forstår hva de driver med.

Hvis dere er for folkelighet i matematikk og medisin, så greit nok. Da er dere ærlige. Men hvis dere er for elite i medisin og matematikk, men ikke i musikk, ja da er dere uærlige.

Men på et område kan vi kanskje møtes – det brukes alt for mye offentlige penger på eliteidrett i Norge. Alt for, alt for mye. Få satt et stopper en gang for alle om Oslos drømmer om å ha vinter-OL.

Dere trenger de pengene til å få slutt på nedbyggingen dere driver i eldreomsorgen i Oslo.

Reklamer

Responses

 1. Å fremje folkeleg kultur mot elitemakta høyrest då bra ut. Berre synd at Frp ikkje gjer dette. Men då hadde dei kanskje ikkje blitt støtta av den økonomiske og finansielle eliten?

 2. Sosialisten – det kunne være interessant å vite hva du mener med folkelig kultur?

  Og vite hva du mener med «elitemakta»?

 3. Ja eg uttrykte meg nok ikkje så veldig klart.

  Men når eg ser at det i dag av og til blir framstilt som om det folkelege er noko Frp-aktige høgregreier, medan venstresida berre er for kultureliten, så slær det meg som ganske uhistorisk. For historisk er det vel jamt over venstresida som har ynskt å fremje folkelege kulturuttrykk (motkulturar og arbeidarkultur) medan høgresida har støtta den borgarlege kulturen til den økonomiske og kulturelle eliten, borgarskapet.

  Ville nokon i 1880-åra ha funne på å framstille Høgre som det folkelege partiet, og Venstre som det elitistiske? Nei det var vel nokså opplagt at høgresida forsvarte den elitestyrde embetsmannsstaten, medan venstresida ville ha meir folkeleg innflyting med parliamentarisme og utvida røysterett. Og i 1930-åra var det like opplagt at venstresida og arbeidarrørsla var det folkelege alternativet til Høire-sida og den borgarlege eliten. Var Johan Ludwig Mowinckel (skipsreiar med ein son som var dirigent, økonomisk og kulturell kapital i eitt!) og Carl Joachim Hambro folkelege, medan Johan Nygaardsvold og Einar Gerhardsen var dei (kultur)elitistiske? Neppe! Og ein kan fylgje motsetnaden mellom grasrota og eliten i nyare tid òg, EF-kampen i 1972 og EU-kampen i 1994 er to døme.

  At mange i den såkalla kultureliten i dag er meir eller mindre på venstresida tyder heller ikkje at det alltid har vore sånn. Knut Hamsun var definitivt ein del av kultureliten, og han var slett ingen venstreintelektuell. Utan å ha sett noko tal for det, har eg inntrykk av at det ikkje skorta på kunstnarar o.l. i Nasjonal Samling i 1930- og 40- åra heller.

  Eg har ikkje greie på fiolinkonsertar, men Arne Norheim er sikkert ein flink komponist. Det finst sikkert middelmåtige komponistar òg, på same måte som det finst middelmåtige countryartistar som Bjøro Håland. Mykje norsk countrykmusikk held dessverre ikkje mål, men det finst fleire døme på amerikansk kvalitetscountry. Kris Kristofferson, utdanna ved Oxford-universitetet og kjend for venstresideaktivismen sin, er ein av dei. At det er ulike sjangrar tyder ikkje at ikkje begge delar er kultur. Eg kan ikkje sjå nokon prinsipiell skilnad mellom fiolin og fele, det er musikk begge delar.

  Og dersom Frp er antielitistiske er dei då for eit klasselaust samfunn? Eller tyder det at dei forkastar den leninistiske partimodellen? Faktumet er jo at dei ikkje er antielitistiske i nokon av desse tydingane! Ikkje er dei kommunistar, og Frp er det mest toppstyrde, elitistiske partiet av dei alle. Ikkje rart at den (økonomiske) eliten gjev mykje pengar til valkampen deira.

 4. Nå er kanskje litt av problemet at det er relativt lett å måle om en fotballspiller eller matematiker er dyktig.

  Det ser ikke ut til å være tilfelle med en del kunstnere og musikere. Arne Nordheim er forsåvidt dyktig nok, etter min mening. Han som har det enorme, ensfargede brune maleriet på Nasjonalgalleriet er jeg litt mer usikker på.

  Når Giske i tillegg ser ut til å ta all makt i kultur-Norge i egnes (og sine venners) hender, synes jeg egentlig ikke at det er rart at det ropes om kultur-elite. Uansett hvor riktig eller uriktig det er.

 5. Sosialisten:

  Vi bruker kanskje ordet «elite» noe forskjellig her. Men først – det vi litt løselig kan kalle «Gerhardsengenerasjonen» av sosialister var så langt jeg har forstått opptatt av at elitekultur skulle komme folket til gode. Vi bruker altså her ordet «elitekultur» på annen måte enn «elitens kultur».

  Det ser vi jo på hvordan kultureliten slett ikke er noen sentral del av den økonomiske eliten, det være seg den nyrike eller de arvede formuene og de fine familiene.

  Det siste er kanskje litt spesielt for land som Norge – vi hadde en enorm sosial mobilitet i forbindelse med prosessen som førte til at Norge ble et sjølstendig land, og det er bare noen få familier som har virkelig lang historie som elite (til tider både økonomisk og kulturelt.)

  Det vi forsøker å si noe om, er at det finnes kultur som både er verdifull og for vanskelig til at «folk flest» vil forstå den. Og, at det å ha en slik kulturelite (altså de som driver områder innen kulturen fram) er nødvendig hvis vi vil være en sjølstendig kultur.

  Det burde ikke være noen motsetning mellom det å ha og verne om en norsk elitekultur, og den folkelige kulturen; men her har deler av venstresida nok i siste tredje/fjerdedel av forrige århundre lagt til rette for FrPs vulgærfolkelighet. Det vil si, vært med på å fjerne skillet mellom underholdning og kultur.

  Et eksempel på folk som holder på med begge deler – for eksempel Arne Nordheim. Hans fiolinkonsert (for å ta et eksempel vi setter speseilt pris på) er et forsøk på å erobre nye områder reint musikalsk. Det gir et resultat som det kan være krevende å høre på, sette seg inn i, bli glad i.

  Men det er den samme mannen som sitter på brygga og spiller trekkspill i svært så tradisjonelle og folkelige former.

 6. øhh:

  Tja, er det enkelt å si når en matematiker er dyktig i betydning nyskapende? «Folk flest» har i alle fall ikke sjansen . Saken er den, at bare andre med noenlunde samme kvalifikasjoner er i stand til å si om en matematiker er nyskapende.

  Noe helt annet med det vi kan kalle «praktisk bruk av matematikk» – der vil de fleste ganske raskt se om resultatene er brukbare eller ikke.

  Etter vårt syn er det noe omtrent det samme innen kunstområdene – det er bare de som er helt i ytterkanten av det nyskapende som kan vurdere hva som er godt og hva som ikke er det.

  Og «folk flest» har i alle fall ikke kvalifikasjoner til det. Nærmest per definisjon.

  Det hele koker ned til spørsmålet: Skal vi ha en egen norsk kultur? Eller holder det at vi oversetter og etteraper etter hvert som ting blir folkelige nok?

  Om Trond Giske – er det ikke snart på tide at noen forsøker å dokumentere påstandene om at han setter venner (og da menes det vel personlige venner) i alle mulige posisjoner?

  Eventuelt kler av Siv Jensen?

 7. Ang. Trond Giske – hadde nesten regnet med at du skulle regne han for uskyldig i denne sammenheng.

  Du ser generelt ut til å ha en naiv holdning til sosialister – av det jeg har sett, kan jeg nevne Kolberg, Røkke, Stordalen, Ryan og nå Giske.

  Har noen av disse menneskene gjort noe galt i løpet av denne regjeringsperioden, tror du?

 8. Er Røkke og Stordalen sosialister?

  La oss si det sånn – i forrige regjeringsperiode (en av de tidligere bloggene) finner du tilsvarende forsvar for den tids regjeringsmedlemmer etc.

  n har vært i byråkratiet. Og samarbeida med politikere.

  Politikere er mye mer redelige, ærlige og ukorrupte enn byråkratiet. Men «mekanikken» bak parlamentarismen gjør at det er politikerne som må «ta ansvaret.» Så lenge ikke journalistene forstår dette, og nøyer seg med de til tider godt regisserte «politiske skandaler,» vil vi være tilbøyelig til å være det du kaller «naiv.»

  Vi ser annerledes på det.

  (Unntaket er en del ledende FrP-ere, som har løgn, halvsannheter og korrupson som en del av sitt reelle «prlogram.» Lenger ned i rekkene er det en god del ærlige politikere også i det partiet.)

 9. Ang. om Røkke og Stordalen er sosialister – jeg tror ikke det. Men begge ser ut til å innynde seg litt hos AP. I tillegg har vi såvidt vært innpå dem tidligere – så jeg regnet med at du tok dem for det.

  Angående politikere tror jeg de fleste av dem er ganske like i oppførsel. Menneskelig natur, ikke noe annet.

  Det er mulig noen av de politiske skandalene kan framstå som godt regisserte. Jeg er mer tilbøyelig til å tro at politikerne som har blitt rammet av skandalene har utvist en jevnt over dårlig dømmekraft i det saken har truffet dem – og slik gjort hele saken mer pinlig og langdrøy.

  FrP er vel det eneste partiet som har profesjonalisert mediahåndteringen. Det er neppe tilfeldig at Høyre ser ut til å dukke under samtidig.

 10. Det du sier, er det ikke at vi dermed får politikere som først og fremst er gode til å håndtere media?

  Gir ikke det enorm makt til journalistikken?

  Flyttes ikke fokus vekk fra hva en politiker gjør, reint politisk, til hvordan han/hun reagerer overfor journalister?

  Eller, for å snu det – hvis en politiker virkelig gjør en dårlig jobb, er det ikke fare for at journalistene henger seg så opp i det reint meideformelle at en dyktig mediehåndterer kan snu hele saka?

  Som for eksempel hvordan FrP har snodd seg unna talløse tilfeller av misbruk av offentlige midler, uriktige påstander … for bare å ta et par eksempler?

 11. Som sagt – jeg tror ikke FrP er de eneste om det.

  Jepp, enig i at faren er stor for at vi får politikere som er best til å håndtere media. Husker ikke hvem som kommenterte det, men helseministeren, BHH, begynner å bli en god kandidat her. God på media, middels på politikk.

  Tilbake til politikk og media – er ikke sikker på om det gir så mye makt til journalistikken. Det er vel såpass mye kutt etterhvert der, at de fleste journalistene har mer enn nok med sitt.

 12. øhh – vi brukte uttrykket journalistikken, ikke nødvendigvis så mange individuelle journalister. Altså at det som selger media blir hva som bestemmer. Det kan gi temmelig irrasjonelle konsekvenser. Og den bekymringen vi vel deler (mer eller mindre) for hvordan Norge skal greie å forvalte oljeformue til beste for … n, som er oldefar, tenker nokså langt fram i tida.

  Om BHH – det han ikke er så flink til er å få folk flest til å forstå hva og ikke minst hvorfor den nye helsereformen. Det er grenser for hva han kan gå offentlig ut med om idiotien i «samarbeidet» mellom kommune, fylkeskommune og styat. De som er/har væert innafor systemene vil som regel kjenne til nokså absurde forhold som gir dårlig service for pasientene og maksimerer utgiftene.

  Hvis han skulle komme til å få til det han har som intensjon, vil han bli husket som en av de store helseministrene. Om ikke … dumt for ham at jobben som fylkesmann i Nord-Trøndelag er opptatt.

 13. Gikk nok litt kjapt i svingene med journalistikken. Jeg tenkte på den gravende journalistikken, som man ikke har råd til lenger. Ellers sier du det bedre.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: