Publisert av: raagraaum | 26 mars, 2010

Offentlig godkjent healer

Se litt på dette vinduet som finnes på Lierstranda, ved Drammen:

Han har modert seg etter de første annonsene vi så; der hevda han å være godkjent som healer av Helsedirektoratet.

Vi hadde en samtale med hun som stelte med sånne saker i Helsedirektoratet, noe nær siste dagen før hun slutta. Interessen for det åpenbare misbruket var, for å si det mildt, laber.

Hun kjørte den vanlige leksa: Først var vitenskapelig belegg for at healing virker; deretter når vi antyda at da skal en «cherryplukke» ganske grundig; deretter kom den velkjente med at det mangla forskning, og til sist altså, at hun skulle slutte og ikke hadde tid til å gjøre noe.

Om det like vel ble reagert veit vi ikke. Men forskjellen er liten: Vindusteksten gir inntrykk av at healing er en virksomhet som gis offentlig autorisasjon. Av Helsedirektoratet.

Eller kanskje like gjerne Helsedirekterotet, som Brødrene Dahl sier.

Eller altså, offentlig godkjent svindel.

Lista over hva som behandles ligger svært nær det som forbrukermyndighetene slår ned på; vi er ikke sikre på hvilken side: Allergi, psoriasis for eksempel?

Reklamer

Responses

 1. Hei.
  Jasså, så du er skeptisk til at healere kan bli offentlig godkjente? Jeg ville vært myyyye mer skeptisk til en såkalt healer som IKKE er godkjent. Den personen du snakket med på helsetilsynet visste nok altfor lite om hva som kreves for å bli godkjent. Kanskje en ide å ta en telefon til? Folk som driver med lureri er det nok mange av, men Tom Olsen, er ikke en av disse!! Han har hjulpet veldig mange som «skolemedisinen» ikke har funket for, eller fastlegen har «gitt» opp. Det er ikke alt som kan forklares her i verden. Det er faktisk mye mellom himmel og jord og ikke alt er målbart…

 2. Poenget er at healere er ikke offentlig godkjente som healere. Det er en løgn å hevde annet.

  «Godkjenningen» er basert på en vurdering av forretningsførselen.

  Og en som juger om hva det betyr – vel han kvalifiserer strengt tatt ikke.

  Og jo, alt kan forklares. Noe kan ikke forklares her og nå, men alt kan forklares hvis det finnes. Vi kjenner denne bransjen innenfra, og ja, det juges så det renner over. Det er atskillig flere «lik» (og en del lik) i kjølvannet av sånt juks.

 3. For en stor dust du er!!!
  Synes skikkelig synd på deg….
  Ha et flott liv!!!!

 4. Takk til Monica for saklig kommentar 😉

 5. For å få offentlig godkjenning må vel tittel og utdanning stå på lista i helsepersonelloven?

  Men det betyr jo ikke at en med det så bredt virkefelt som det reklameres for på dette vinduet, ikke hjelper for enkelte lidelser. Sånn sett kan jo Tom Olsen være en kjempekar og en støtte for mange med utfordringer som ikke alltid lar seg forklare.

 6. Jo, men nå har det seg slik at vi kjenner til en del sånne «kjempekarer» som påtar seg oppgaver de ikke er kvalifisert for, og dermed påfører mennesker alvorlige skader.

  De som holder seg til mennesker som egentlig ikke feiler annet enn at de trenger trøst og håp – no problem.

  I alle fall så lenge de ikke kolporterer vrøvl som får mennesker til å unnlate på vaksinere seg selv og ungene sine, unnlater å søke lege når det er noe alvorlig … osv.

 7. Det er i alle fall bra at du har humor….

 8. Det er helt riktig «Kamel ryttersken» Det er ikke lett å få noen off.godkjenning som healer. Da må du ha dokumenterte evner. Dva minst 20 personer som dokumenterer at de har fått hjelp med sine problemer. Skriver du i søknad om godkjenning at du har gått på healing skole blir søknaden selvfølgelig kastet!!! Ingen kan lære seg å «heale» noen . Dette er medfødte evner!!!
  Raagraaum: – Du har «driti på draget», men som kjent all reklame er god reklame : ), så Tom Olsen kan kanskje takke deg : )……

 9. Javel, Monica, hvilken offentlig instans er det som gir offentlig godkjenning til «healere» da?

  Vi har sjekka med Helsedirektoratet, og fått vite at de ikke gir slik «godkjenning.»

  Derimot gir de en form for offentlig godkjenning av visse organisasjoner. Slik godkjenning gis på grunnlag av vurdering av forretningsførsel etc.

  Og så er det opp til disse organisasjonene å «godkjenne» for eksempel «healere.» Det Olsen med rette kan hevde, er at han er medlem av en offentlig godkjent organisasjon.

  Det er ille nok. Den norske staten gir altså godkjenning til organiserte svindlere.

 10. Hei mr raagraaum
  Hvis du ser på vindu så er det drammen laser som reklamerer ang sykdommer.
  Ikke jeg for da bryter jeg de etiske retnigslinjer som er i hht markedsføring. Dermed de lover som gjelder for off. reg healer. Gå til min hjemmeside så ligger info om denne godkjenning. http://www.energitomolsen.no
  Dessuten slutt og heng ut folk for å være offentilige svindlere. Dette bør du være voksen nok til å forstå at kan få konsekvenser. De du snakker om kjenner jeg meg ikke igjen i.
  Sender deg positive tanker
  Tom Olsen Healer

 11. Det var jo en kreativ tolkning av teksten i vinduet. Enhver normal person vil lese det som om du hevder å være offentlig godkjent healer.

 12. Forskrift FOR-2003-12-11-1500 inneholder vilkårene for at man kan få lov til å skrive seg inn i Brønnøysundsregistrenes oversikt over alternative behandlere. Det at man får lov til å registrere seg, er ikke det samme som at man er blitt «godkjent» eller «offentlig godkjent» healer.

  Derimot finnes det en offentlig godkjenningsordning for medlemsorganisasjoner som healerne kan knytte seg til. Godkjenningen gjelder organisasjonene, ikke medlemmene. Merknadene til forskriften sier bl.a. «Selv om registerordningen ikke innebærer noen offentlig vurdering eller godkjenning av faglig art av den enkelte behandler eller behandlingsform, vil ordningen inneholde elementer som både går på forretningsmessig seriøsitet og elementer som skal bidra til at det stilles visse faglige og yrkesetiske krav».

  Bruk av titler som «offentlig godkjent healer» og lignende er misvisende og villedende. Slik opptreden er forbudt ved Markedsføringslovens §7. Markedsføringslovens §48 bestemmer at den som uaktsomt og vesentlig overtrer § 7, straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Medvirkning straffes på samme måte.

 13. Takk for gjennomgangen av det juridiske. Som du ser kom «healeren» med en halvveis trussel om politianmeldelse av oss. Vi tok det ikke særlig alvorlig, for å si det sånn.

 14. EnglishNettkartHopp til innhold

  Aktuelle tips Tema og bransjar Om oss Lov og rett Klage eller tips? Spørsmål og svar Postjournal Presserom Kontakt oss

  Forside / Lov og rett / Markedsrådets vedtak / 2011 / MR-sak 11/1447: Lier kommune v/kommuneoverlegen – Forbrukerombudet

  MR-sak 11/1447: Lier kommune v/kommuneoverlegen – Forbrukerombudet

  Markedsføringsloven
  Forbrukerombudets vedtak
  Markedsrådets vedtak
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  Eldre MR-vedtak
  Dommer
  Standardkontrakter
  Veiledninger og retningslinjer
  Andre lover og forskrifter

  Alternativer
  Utskrift

  Tips en venn

  Mottakers e-post:

  Din e-post:

  Del på:
  Facebook Twitter

  MR-sak 11/1447: Lier kommune v/kommuneoverlegen – Forbrukerombudet

  25.01.2012

  Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av villedende tittel i markedsføring av alternativ behandling.

  Vedtak av 19.1.2012

  Klager: Lier kommune v/kommuneoverlege Kristian Sandbukt, pb. 205, 3401 LIER
  Innklaget: Forbrukerombudet

  Markedsrådets sammensetning:
  1. Professor Tore Lunde
  2. Lagdommer Randi Grøndalen
  3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
  4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
  5. Rektor Trond Blindheim
  6. Advokat Signe Eriksen
  7. Direktør Wenche Jacobsen
  8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  9. Advokat Rune Erstad

  1 SAKENS BAKGRUNN
  Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av villedende tittel i markedsføring av alternativ behandling. Klager mener at healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling er villedende, og i strid med forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

  Forbrukerombudet mottok 8.9.2011 klage fra kommunelege Kristian Sandbukt på ovennevnte.

  Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 29.9.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

  I brev datert 30.9.2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

  Saken ble oversendt til Markedsrådet den 21.12.2011.

  2 KLAGERENS ANFØRSLER
  Klager mener at healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i teksten i vinduet til sin virksomhet og i teksten på hans visittkort er villedende, og i strid med forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Han opplyser at han har mottatt flere klager fra personer som har reagert på denne markedsføringen.

  Klager opplyser at utøvere av alternativ behandling kan – på frivillig basis – registrere seg i et offentlig register, som administreres av Brønnøysundregistrene. Forutsetningen er blant annet medlemsskap i en organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet behandler søknader om godkjenning av utøverinstitusjoner. Godkjenning betyr ikke at direktoratet går god for den enkelte registrerte utøvers behandlingstilbud, jf. punkt 1.2.1 i Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-10/2006. Godkjenning sier heller ikke noe om effekten av alternative behandlingsmetoder eller -systemer, jf. samme punkt. Godkjenning og registrering innebærer ingen faglig eller kvalitetsmessig vurdering av behandlingsformer eller utøvere, jf. punkt 1.1 i nevnte rundskriv. Videre skriver direktoratet at ”… utøvere av alternativ behandling ikke kan benytte titler som villeder brukere til å anta at utøveren (også) er autorisert helsepersonell”, jf. punkt 3.2.5.

  Klageren er av den oppfatning at Olsens markedsføring av seg selv som ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” er egnet til å skape et inntrykk av at hans virksomhet som healer er offentlig godkjent, og som sådan bærer et slags ”kvalitetsstempel”. Dette medfører ikke riktighet, jf. nevnte rundskriv fra Helsedirektoratet og Lov om alternativ behandling av sykdom mv. med tilhørende forskrift om markedsføring.

  Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen, og mener det vil være et uheldig signal overfor andre utøvere av alternativ behandling dersom slike åpenbare regelbrudd ikke blir tatt opp til vurdering.

  3 FORBRUKEROMBUDETS ANFØRSLER
  På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan.

  Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig.

  I virksomhetsplanen for 2011 er en rekke større satsningsområdet definert: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

  Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det påpekes at hver enkelt klage likevel vurderes konkret.

  Forbrukerombudet har ikke ansett at forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Dette skyldes blant annet at de aktuelle markedsføringskanalene i saken – henholdsvis en plakat i vinduet der Tom Olsen utøver sin virksomhet og på hans visittkort – tilsier at et begrenset antall forbrukere blir eksponert for markedsføringen. Dette underbygges av at Forbrukerombudet kun har mottatt denne ene klagen på forholdet.

  På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling.

  Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
  Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling tas ikke til følge.

  4 MARKEDSRÅDETS BEMERKNINGER
  Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

  Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

  Markedsrådet har imidlertid i denne saken funnet grunnlag for å måtte pålegge Forbrukerombudet å behandle klagen.

  Markedsrådet mener det bør reageres overfor villedende markedsføring som knytter seg til helse og alternativ behandling. Forbrukerhensynet gjør seg særlig sterkt gjeldende i slike saker.

  Ifølge kommunelegens opplysninger har han mottatt flere henvendelser fra forbrukere som har reagert på markedsføringen. Dette tilsier en realitetsbehandling av saken.

  Markedsrådet understreker at det i denne vurderingen ikke er tatt stilling til realiteten i saken.

  Klagen har etter dette ført frem.
  Avgjørelsen er enstemmig.

  Vedtak:
  Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken nå.

  Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Webredaktør: Anna Charlotte Amdal Neumayer

 15. Se det, se det!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: